Dla nauczycieli

Program Mistrzowie Kodowania działa i rozwija się dzięki nauczycielom i edukatorom zaangażowanym w jego realizację. Od września 2013 roku na specjalnych szkoleniach z podstaw programowania zgromadziliśmy 1300 pedagogów z całej Polski. Kolejne szkolenia w ramach III edycji programu ruszą już od września 2015 r. i weźmie w nich udział blisko 3000 nauczycieli. Są wśród nich oprócz informatyków m.in poloniści, plastycy, biolodzy, nauczyciele języków obcych, matematycy, bibliotekarze, informatycy i historycy. Uczymy programowania tak, by każdy – niezależnie od stopnia zaawansowania informatycznego – mógł stać się Mistrzem Kodowania.

Udział w programie i szkoleniach jest bezpłatny. Szkołę lub inną placówkę realizującą zadania edukacyjne zgłaszają nauczyciele i dyrektorzy wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w okresie rekrutacji na stronie www. Formularz zgłoszeniowy do IV edycji programu pojawi się na stronie w I połowie lipca 2016 r.

Szkolenie Warszawa