Lekcje programowania w polskich szkołach

IMG_6819

Przykłady z całego świata pokazują, że nauka podstaw programowania jest możliwa już od wczesnych etapów nauczania i to właśnie wówczas przynosi najlepsze efekty. Choć polska podstawa programowa dla zajęć komputerowych w szkole podstawowej przewiduje lekcje dotyczące rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, to dość rzadko sprowadzają się one do nauki programowania nawet w najprostszych językach.

Z badania Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku wynika, że komputery znajdują się w 94,6 % polskich gospodarstw domowych z dziećmi w wieku szkolnym, a 91,5% posiada także dostęp do Internetu. Natomiast umiejętność programowania deklaruje zaledwie 8,8% obywateli polskich i odsetek ten nie zmienia się w czasie (jeszcze w 2007 roku wynosił 8,7%). Co więcej, rankingi dotyczące kompetencji komputerowych stawiają Polskę na końcowych pozycjach, co jest niepokojące i sprawia, że edukacja informatyczna wymaga niezwłocznego działania.

Wszystkie te przesłanki wskazują wyraźnie, że dla dokonania realnego postępu w systemie edukacji konieczne jest wsparcie rozwoju umiejętności dzieci, a nie tylko wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt IT. Taki właśnie cel stawiają przed sobą inicjatorzy projektu.

Raport "Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade - perspektywa 2014." (2434 downloads)