Pilotaż

Edycja pilotażowa programu rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku. Poza realizacją celów edukacyjnych, była ona również ukierunkowana na weryfikację efektywności przygotowanych materiałów oraz systemu wsparcia nauczycieli. Pozwoliła też ocenić poziom dopasowania kursu do potrzeb większego grona nauczycieli i uczniów, dzięki wskazówkom i informacjom zwrotnym od uczestników.

Do udziału w pilotażu zostały zaproszone w sumie 34 szkoły, po dwie z każdego województwa i dodatkowo dwie placówki warszawskie. Głównym kryterium wyboru uczestników była dotychczasowa aktywność nauczycieli danej szkoły, przejawiająca się zaangażowaniem w projekty edukacyjne i wywiązywaniem się z zadań, których się podjęli. W drugiej kolejności pod uwagę było brane otoczenie społeczne szkoły – pierwszeństwo miały placówki z regionów i środowisk o niższym kapitale społecznym, zamieszkałych przez osoby o niższym statusie ekonomicznym i zagrożone wykluczeniem.

Ostatecznie w edycji pilotażowej przeszkolonych zostało 74 nauczycieli i ok. 1200 uczniów w całej Polsce. Finał odbył się 13 stycznia 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

GALERIA