Pytania i odpowiedzi

1. Jeśli szkoła chce wziąć udział w programie Mistrzowie Kodowania… 

2. Uczestnicząc w programie nauczyciel zobowiązany jest do…

3. W ramach programu liczba godzin realizowanych zajęć wynosi…

4. Program jest realizowany w ramach godzin lekcyjnych, jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, albo…

5. Gdy dziecko chce wziąć udział w programie, rodzic może…

6. Jeśli do programu chce przystąpić grupa nie będąca szkołą… 

7. Mistrzowie Kodowania to program dla szkół…

8. Szkolenia dla nauczycieli są… 

9. Po szkoleniu, bez dodatkowych kursów, można rozpocząć prowadzenie zajęć…

10. Osoby, które po naszym szkoleniu, prowadziły już zajęcia programując w Scratchu zapraszamy na…

11. Zajęcia prowadzą nauczyciele informatyki, zajęć komputerowych oraz…

12. Posiadanie doświadczenia w programowaniu…

13. Pytania uczniów, na które nauczyciel nie zna odpowiedzi…

14. Zajęcia prowadzone są dla grup w przedziale wiekowym i liczbie…

15. Uczniowie z klas I-III kodują…

16. Grupa uczestników zajęć liczy tyle osób…

17. Scenariusze zajęć są dostępne…

18. Scenariusze zawierają treści odnoszące się do…

19. Podczas prowadzenia zajęć można liczyć na wsparcie… 

20. Program Mistrzowie Kodowania jest objęty patronatem…

21. Dodatkowe wynagrodzenie za prowadzone zajęcia…

22. Oprogramowanie potrzebne do realizacji programu jest bezpłatne…

23. Wymagania umożliwiające prawidłowe działanie programu App Inventor…

24. Udział w programie Mistrzowie Kodowania może być innowacją pedagogiczną…

 

1. Jeśli szkoła chce wziąć udział w programie Mistrzowie Kodowania… 

dyrektor lub wytypowany przez niego nauczyciel/edukator wypełnia formularz zgłoszeniowy online, akceptuje regulamin programu i zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją programu. W formularzu zostają wskazani chętni nauczyciele (rekomendujemy udział min. dwóch nauczycieli ze szkoły/placówki), którzy zdecydują się prowadzić regularne lekcje programowania dla swoich uczniów. Zadaniem szkoły/placówki jest zapewnienie nauczycielowi/edukatorowi na czas zajęć dostępu do sali komputerowej lub po prostu sprzętu komputerowego, na którym będą mogli pracować uczniowie.
Po zakwalifikowaniu szkoły/placówki do programu (wyniki rekrutacji do III edycji zostaną ogłoszone do 31 lipca 2015 r.) zgłoszeni do programu nauczycieli otrzymają formularz zgłoszeniowy na szkolenia.

2. Uczestnicząc w programie nauczyciel zobowiązany jest do…

wzięcia udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu z programowania, a następnie do realizacji zajęć o łącznym czasie trwania minimum 16 godzin lekcyjnych. W trakcie edycji nauczyciel będzie miał do wypełnienia trzy ankiety (na początku, w połowie i na zakończenie programu). Ankiety są krótkie (czas uzupełnienia jednej nie przekracza 15 minut), a ich najważniejszym celem jest ewaluacja programu, która pozwala na dopasowanie planowanych działań do potrzeb uczestników, a także na ciągłe podnoszenie jakości Mistrzów Kodowania.
Oprócz tych twardych warunków zależy nam szczególnie na współpracy z koordynatorami programu, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z innymi uczestnikami, a także na uczestniczeniu w budowaniu coraz większej społeczności Mistrzów Kodowania.

3. W ramach programu liczba godzin realizowanych zajęć wynosi…

…minimum 16 godzin lekcyjnych – o tyle proszeni są nauczyciele/edukatorzy biorący udział w programie Mistrzowie Kodowania.

Niektórzy nauczyciele organizują zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, inni raz na dwa tygodnie, jeszcze inni robią dłuższe spotkania raz na miesiąc. Zajęcia mogą trwać jednorazowo 45 lub 90 min. (ale inne warianty też są dopuszczalne). Decyzję o trybie pracy podejmuje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem placówki….minimum 16 godzin zegarowych – o tyle proszeni są edukatorzy biorący udział w Mistrzach Kodowania.

4. Program jest realizowany w ramach godzin lekcyjnych, jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, albo…

…w innej formie, która odpowiada placówce. Każda społeczność, która przystąpiła do programu Mistrzowie Kodowania, jest niepowtarzalna, dlatego decyzję o tym w jaki sposób zajęcia zostaną rozplanowane i prowadzone pod względem logistycznym pozostawiamy w gestii danej szkoły, dyrektora i nauczyciela.
Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w ramach regularnych zajęć dydaktycznych (np. lekcji informatyki, zajęć komputerowych, godzinie z wychowawcą a niektóre scenariusze na lekcjach matematyki), godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (tzw. godziny karciane), innych zajęć dodatkowych.

5. Gdy dziecko chce wziąć udział w programie, rodzic może…

…sprawdzić na naszej stronie czy szkoła jego dziecka bierze udział w naszym programie. Jeżeli tak, dziecko może udać się do nauczyciela prowadzącego, aby zapisać się na zajęcia. Jeżeli nie, w pierwszej kolejności można zaproponować jednemu z nauczycieli udział w naszym programie. Wówczas przedstawiciel szkoły kontaktuje się z nami poprzez formularz dostępny na stronie.

Jeśli szkoła, do której uczęszcza dziecko, nie może zadeklarować przystąpienia do programu, warto sprawdzić inne placówki w okolicy, np.: bibliotekę, Dom Kultury, grupy edukacji domowej.

Scenariusze realizowane w ramach programu Mistrzowie Kodowania, są dostępne na stronie [link], dlatego w sytuacji gdy z rejonu zamieszkania nie zgłosi się żadna placówka, chętne dzieci mogą realizować zadania wraz ze swoimi rodzicami. Zachęcamy wówczas rodziców do regularnego odwiedzania Fanpage MK  gdzie pojawiają się zaproszenia do akcji programistycznych.

6. Jeśli do programu chce przystąpić grupa nie będąca szkołą… 

…jesteśmy otwarci na współpracę, choć rzeczywiście do udziału w programie Mistrzowie Kodowania zapraszamy w pierwszej kolejności szkoły. Wynika to z faktu, że nauczyciele zaproszeni na szkolenie, prowadzą później zajęcia programowania z licznymi grupami uczniów. Podczas lekcji lub na zajęciach dodatkowych korzystają z przygotowanych przez nas materiałów, które są zgodne z podstawą programową.
Oczywiście wśród uczestników programu znalazły się również jednostki pozaszkolne. Współpracujemy z bibliotekami, klubami, ośrodkami i domami kultury, grupami edukacji domowej. Edukatorzy organizują w tych miejscach np.: zajęcia popołudniowe, warsztaty. Zobacz też pytanie 5.

7. Mistrzowie Kodowania to program dla szkół…

…podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oferta programu Mistrzowie Kodowania to różne poziomy kursów i różne języki programowania – pozwala na pracę z uczniami na każdym poziomie edukacyjnym.

8. Szkolenia dla nauczycieli są… 

…przede wszystkim znakomitą okazją by się poznać. To ważne, ponieważ w trakcie całego roku stanowimy dla siebie grupę wsparcia. Pomagamy sobie, dzielimy się sukcesami i wspólnie radzimy sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Zależy nam na tym, aby nauczyciele/edukatorzy, współpracujący z nami w ramach programu, zostali jak najrzetelniej przygotowani do prowadzenia zajęć programistycznych ze swoimi uczniami. Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniu jest w związku z tym dla nas priorytetowe. Warsztaty są organizowane regionalnie, prawie w każdym z województw (w dużych miastach). Dwudniowe (najczęściej weekendowe) warsztaty są bezpłatne, po stronie uczestników pozostają tylko koszty dojazdu.
Szkolenia są praktyczne, nie kończą się egzaminem, ale uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymują zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu.

9. Po szkoleniu, bez dodatkowych kursów, można rozpocząć prowadzenie zajęć…

…chociaż z naszego doświadczenia wynika, że wielu nauczycieli, którzy rozpoczęli z nami przygodę z programowaniem, z przyjemnością uczy się dalej, rozwijając swoje kompetencje. Dużym wsparciem przy realizacji zajęć z uczniami są nasze scenariusze.

10. Osoby, które po naszym szkoleniu, prowadziły już zajęcia programując w Scratchu zapraszamy na… 

…szkolenie dla grupy zaawansowanej (Scratch dla klas 4-6 lub gimnazjum). Kolejnym krokiem może być szkolenie z dotyczące tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne w programie App Inventor lub programowania w Javie z wykorzystaniem środowiska Greenfoot [link do infografiki]. Wybór kolejnego szkolenia wynika od indywidualnych potrzeb nauczycieli oraz uczniów z którymi pracują.

11. Zajęcia prowadzą nauczyciele informatyki, zajęć komputerowych oraz…

…uczący innych przedmiotów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zaproponować uczniom nową ofertę edukacyjną.
Nasze doświadczenia pokazują, że zajęciach z elementarnych podstaw programowania mogą prowadzić nauczyciele różnych specjalności.Wśród nauczycieli biorących udział w programie Mistrzowie Kodowania są m. in.: nauczyciele historii, angielskiego, wczesnej edukacji. Najważniejsza jest otwartość, chęć rozwoju, pozytywne nastawienie do rozwijania nowych kompetencji.

12. Posiadanie doświadczenia w programowaniu…

…nie jest konieczne. Wszyscy edukatorzy biorący udział w programie zostają zaproszeni na szkolenie w czasie którego zdobędą odpowiednie umiejętności do prowadzenia zajęć. Jesteśmy też przekonani, że zdecydowana większość z nas posiada doświadczenia i umiejętności, które ułatwiają komfortowe wejście w świat podstaw programowania. Link do pytania 8.

13. Pytania uczniów, na które nauczyciel nie zna odpowiedzi… 

…to obawy, o których wspomina wielu edukatorów, debiutujących w programie Mistrzowie Kodowania. Wiele z tych osób, już w trakcie dwudniowego szkolenia dla nauczycieli, przestawało się obawiać ‚trudnych pytań’ ze strony uczniów. Zapraszamy na nasze szkolenie, tam przekonasz się jak to możliwe! Link do pytania nr 8.
Warto też wspomnieć o nauczycielach, którzy początkowo mieli obawy, a z biegiem czasu, na takie pytania czekali – i z radością obserwowali, jak uczniowie wspólnie znajdowali odpowiedź.

14. Zajęcia prowadzone są dla grup w przedziale wiekowym i liczbie… 

…uzależnionej od indywidualnych możliwości czasowych i sprzętowych szkoły. Jeśli zajęcia są prowadzone w trakcie lekcji, kodującą grupę stanowi zespół klasowy. Jeśli są to zajęcia dodatkowe w szkole czy innej instytucji edukacyjnej grupa może być (i zazwyczaj jest) zróżnicowana wiekowo. Najczęściej grupy dzielone są na poziomy klas np. uczniowie kl.1-3, klas 4-6, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Zdarza się, że nauczyciele prowadzą również grupy mieszane z różnych poziomów. Praca z takimi zespołami uczniów ma też bardzo wiele plusów. Uczniowie mogą wzajemnie wspierać się w czasie zajęć i uzupełniać nawzajem dzięki zróżnicowanym umiejętnością.

15. Uczniowie z klas I-III kodują…

…w intuicyjnym programie Scratch, którego konstrukcja i zasady przypominają budowanie z klocków. Programowanie w takim języku obiektowym sprawia, że nawet najmłodsze dzieci osiągają pierwsze sukcesy w programowaniu i nie mają kłopotów ze zrozumieniem działania prostych algorytmów. Jeżeli szkoła posiada tablety uczniowie mogą skorzystać z mobilnej aplikacji Scratch Jr., która jest idealna dla najmłodszych uczniów.
W programie Mistrzowie Kodowania dzielimy się z nauczycielami innymi narzędziami, których wspierają naukę programowania. Nasi trenerzy to nauczyciele-praktycy, którzy w czasie warsztatów prezentują wypracowaną przez nas metodykę.

16. Grupa uczestników zajęć liczy tyle osób…

…ile mamy stanowisk w pracowni. Przeważnie jest to od 10 do 15 uczniów, są również większe grupy. Może się zdarzyć, że zajęcia są prowadzone, np. w bibliotece, w której dysponujemy tylko kilkoma komputerami. Naturalnie wówczas grupa może liczyć minimum 6 osób.

17. Scenariusze zajęć są dostępne…

…dla każdego, ponieważ udostępnione są na wolnej licencji Creative Commons – uznanie autorstwa. Mogą z nich korzystać wszyscy, nie tylko uczestnicy programu.
Nauczyciele, biorący udział w szkoleniu otrzymają dodatkowo wydrukowaną wersję scenariuszy, w których krok po kroku przedstawione są etapy realizacji zajęć.

18. Scenariusze zawierają treści odnoszące się do…

… podstawy programowej kształcenia ogólnego, dlatego mogą wspierać realizację programu nauczania różnych przedmiotów (nie tylko zajęć komputerowych).
Obecnie opracowane są scenariusze zajęć z nauki programowania w języku Scratch dla klas 1-3, 4-6 (wersja dla początkujących), 4-6 (wersja zaawansowana) oraz do gimnazjum. Dodatkowo powstały scenariusze do nauki App Inventora.

19. Podczas prowadzenia zajęć można liczyć na wsparcie… 

…ze strony koordynatorów programu, naszych ekspertów i trenerów oraz innych uczestników.

20. Program Mistrzowie Kodowania jest objęty patronatem…

…takich instytucji jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program wspierany jest przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, a partnerami Mistrzów Kodowania są: Superbelfrzy RP, Coderdojo, Centrum Cyfrowe, Dobra Edukacja oraz CEO.

21. Dodatkowe wynagrodzenie za prowadzone zajęcia…

nie jest przewidziane. Organizatorzy zapewniają bezpłatne szkolenie i wsparcie podczas realizacji programu, natomiast same zajęcia są najczęściej realizowane w ramach regularnych zajęć dydaktycznych lub godzin tzw. karcianych, bądź innych zajęć dodatkowych.

22. Oprogramowanie potrzebne do realizacji programu jest bezpłatne…

…ponieważ darmowy program Scratch, można zainstalować oraz używać zarówno w szkole, jak i w domu bez kupowania licencji. W celu zainstalowania oprogramowania w opcji działającej bez stałego dostępu do Internetu (offline) wystarczy pobrać odpowiednie pliki instalacyjne. Jeśli korzystamy ze stałego połączenia z Internetem, możemy pracować online, uruchamiając program bezpośrednio na platformie scratch.mit.edu. Młodsza odsłona Scratcha - Scratch Jr jest również bezpłatna. Na chwilę obecną wymaga urządzeń mobilnych o minimalnej 7 calowej przekątnej ekranu.

Również App Inventor, umożliwiajacy tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne jest bezpłatny. Do pełnego korzystana z możliwości platformy, potrzebny jest dostęp do stałego łącza internetowego. Dodatkowo użytkownik zakłada konto Google, lub używa obecnego, jeśli takie posiada). Do korzystania z App Inventora potrzebne są także urządzenia mobilne z systemem Android umożliwiające i testowanie i korzystanie z tworzonych aplikacji.

Kolejnym darmowym środowiskiem z którego korzystamy jest Greenfootem. Umożliwia ona naukę programowania w Javie.

23. Wymagania umożliwiające prawidłowe działanie programu App Inventor…

…dotyczą jedynie posiadania dostępu do Internetu oraz założenia konta Gmail niezbędnego do logowania na platformie App Inventor. Tworzenie aplikacji w App Inventorze nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze, ponieważ aplikację tworzy bezpośrednio na stronie internetowej. Bieżącą obserwację postępu prac nad aplikacją, umożliwia darmową aplikację MIT App Inventor Companion, pobrana na telefon lub tablet np.: w sklepie Play.

24. Udział w programie Mistrzowie Kodowania może być innowacją pedagogiczną…

…jeżeli spełnimy wymagania formalne wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r., z późniejszymi zmianami. Można także ubiegać się o ujęcie zajęć w ramach programów wspierających edukację w poszczególnych miejscowościach (w zależności od polityki oświatowej prowadzonej przez poszczególne organy prowadzące).