Edycje

Edycja pilotażowa programu ruszyła w połowie września 2013 roku. Poza realizacją celów edukacyjnych, była ona również ukierunkowana na weryfikację przygotowanych materiałów oraz systemu wsparcia nauczycieli. Pozwoliła ocenić poziom dopasowania kursu do potrzeb większego grona nauczycieli i uczniów, dzięki wskazówkom i informacjom zwrotnym od uczestników.

Do udziału w pilotażu zaproszone zostały w sumie 34 szkoły, po dwie z każdego województwa
i dodatkowo dwie placówki warszawskie. Głównym kryterium wyboru uczestników była dotychczasowa aktywność nauczycieli, przejawiająca się zaangażowaniem w projekty edukacyjne. W drugiej kolejności pod uwagę zostało wzięte otoczenie społeczne szkoły – pierwszeństwo  miały placówki z regionów i środowisk o niższym kapitale społecznym, zamieszkałych przez osoby o niższym statusie ekonomicznym i zagrożone wykluczeniem.

Formularz zgłoszeniowy do IV już edycji programu pojawi się na stronie w I połowie lipca 2016 r.

IMG_9456